tính diện tích của hình tròn biết chu vi c = 28,26 m

Photo of author

By Everleigh

tính diện tích của hình tròn biết chu vi c = 28,26 m

0 bình luận về “tính diện tích của hình tròn biết chu vi c = 28,26 m”

 1. Bán kính hình tròn là :

    28,26 : 2 : 3,14 = 4,5 (m)

  Diện tích của hình tròn là :

    4,5 x 4,5 x 3,14 =63 , 585‬ (m²)

             Đáp số : 63 , 585‬ m²

  Chúc bn học tốt

   

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Bán kính hình tròn là: 
    28,26 : 3,14 : 2 = 4,5 ( m)
  Diện tích hình tròn là :
    4,5 x 4,5 x 3,14 = 63,585 (m2) 
   Đáp số : 63,585 m2

Viết một bình luận