tính độ dài 3 cạnh của 1 tam giác biết chu vi của tam giác là 94cm biết 3 đường cao tương ứng với tỉ lệ 3,4,5

Photo of author

By Ruby

tính độ dài 3 cạnh của 1 tam giác biết chu vi của tam giác là 94cm biết 3 đường cao tương ứng với tỉ lệ 3,4,5
Leave a Comment