tính giá trị của đơn thức -2/3x^3y^2z tại x = -3, y = -2 và z = 1/2

By Jasmine

tính giá trị của đơn thức -2/3x^3y^2z tại x = -3, y = -2 và z = 1/2

0 bình luận về “tính giá trị của đơn thức -2/3x^3y^2z tại x = -3, y = -2 và z = 1/2”

 1. Đáp án:

  Tại `x = -3, y = -2, z = 1/2` thay vào đơn thức ta sẽ có :

  `-2/3x^3y^2z`

  `= -2/3 . (-3)^3 . (-2)^2 . 1/2`

  `= -2/3 . (-27) . 4 . 1/2`

  `= 36`

  Vậy giá trị của đơn thức là `36`

   

  Trả lời

Viết một bình luận