Tình hình chung các nước Đông Nam Á cuối TK XIX-đầu TK XX

By Autumn

Tình hình chung các nước Đông Nam Á cuối TK XIX-đầu TK XX

0 bình luận về “Tình hình chung các nước Đông Nam Á cuối TK XIX-đầu TK XX”

 1. – Từ cuối thế kỉ XIX, chế độ phong kiến ở các nước Đông Nam Á lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy yếu.

  – Từ nửa sau thế kỉ XIX, các nước Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây (trừ Xiêm).

  – Sự xâm lược và đô hộ của các nước thực dân phương Tây đã gây nên những chuyển biến lớn trong xã hội, các phong trào đấu tranh ở các nước Đông Nam Á diễn ra mạnh mẽ.

  Trả lời
 2. – Từ cuối thế kỉ XIX, chế độ phong kiến ở các nước Đông Nam Á lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy yếu.

  – Từ nửa sau thế kỉ XIX, các nước Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa của các nước thực dân phương Tây (trừ Xiêm).

  – Sự xâm lược và đô hộ của các nước thực dân phương Tây đã gây nên những chuyển biến lớn trong xã hội, các phong trào đấu tranh vì độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội ở các nước Đông Nam Á diễn ra mạnh mẽ.

  Trả lời

Viết một bình luận