tình hình chung của các nước châu phi sau chiến tranh thế giới thứ 2 đến nay

By Harper

tình hình chung của các nước châu phi sau chiến tranh thế giới thứ 2 đến nay

0 bình luận về “tình hình chung của các nước châu phi sau chiến tranh thế giới thứ 2 đến nay”

 1. *Về kinh tế:

  – Nhiều nước vẫn còn trong tình trạng lạc hậu, đói nghèo.

  – Nợ nần và phụ thuộc vào nước ngoài,…

  *Về xã hội: ngày càng khó khăn, không ổn định:

  – Xung đột về sắc tộc và tôn giáo, đảo chính, nội chiến diễn ra liên miên.

  – Bệnh tật và mù chữ.

  – Sự bùng nổ dân số,…

  Trả lời

Viết một bình luận