Đốt cháy hỗn hợp gồm 2 khí CO và H 2 cần dùng hết 3,36 lít khí oxi ở đktc. Biết rằng số mol của CO gấp 2 lần số mol H 2 . Tính thành phần phần trăm th

By Alaia

Đốt cháy hỗn hợp gồm 2 khí CO và H 2 cần dùng hết 3,36 lít khí oxi ở đktc.
Biết rằng số mol của CO gấp 2 lần số mol H 2 . Tính thành phần phần trăm theo thể tích và theo khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp.

0 bình luận về “Đốt cháy hỗn hợp gồm 2 khí CO và H 2 cần dùng hết 3,36 lít khí oxi ở đktc. Biết rằng số mol của CO gấp 2 lần số mol H 2 . Tính thành phần phần trăm th”

 1. Đáp án:

  %VH2=33,33%

  %VCO=66,67%

  %mH2=3,45%

  %mCo=96,55%

  Giải thích các bước giải:

   2CO+O2->2CO2

  2H2+O2->2H2O

  gọi a là số mol H2=>nCO=2a mol

  ta có

  a+0,5a=3,36/22,4

  =>a=0,1 mol

  => nH2=0,1 mol nCO=0,2 mol

  %VH2=0,1/0,3×100%=33,33%

  %VCO=66,67%

  mhh=0,1×2+0,2×28=5,8 g

  %mH2=0,1×2/5,8×100%=3,45%

  %mCo=100-3,45=96,55%

  Trả lời

Viết một bình luận