Tính khối lượng của một khối đá có thể tích 0,5mét khối .Biết khối lượng riêng của đá khoảng 2000kg/mét khối

By Arianna

Tính khối lượng của một khối đá có thể tích 0,5mét khối .Biết khối lượng riêng của đá khoảng 2000kg/mét khối

0 bình luận về “Tính khối lượng của một khối đá có thể tích 0,5mét khối .Biết khối lượng riêng của đá khoảng 2000kg/mét khối”

 1. Đáp án:

  m = 1000kg

  Giải thích các bước giải:

  Công thức liên hệ giữa khối lượng m, thể tích V và khối lượng riêng D là:

  \(m = D.V\)

  Theo bài ra ta có:

  \(\left\{ \matrix{

  V = 0,5{m^3} \hfill \cr

  D = 2000kg/{m^3} \hfill \cr} \right. \Rightarrow m = D.V = 2000.0,5 = 1000kg\)

  Trả lời
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   khối lượng của 1 khối đá là

      m=D.V=2000.0,5=1000 kg

  =vậy khối lượng của khối đá là 1000 kg

  Cho mik câu trả lời hay nhé

  Trả lời

Viết một bình luận