tính phân số : 4 và 1/3.4/9+13 và 2/3.4/9

Photo of author

By Kaylee

tính phân số : 4 và 1/3.4/9+13 và 2/3.4/9

0 bình luận về “tính phân số : 4 và 1/3.4/9+13 và 2/3.4/9”

 1. $4$$\Large\frac{1}{3}$ . $\Large\frac{4}{9}$ + $13$

  = $\Large\frac{13}{3}$ . $\Large\frac{4}{9}$ + $13$

  = $\Large\frac{52}{27}$ + $13$

  = $\Large\frac{403}{27}$
  .
  $\Large\frac{2}{3}$ . $\Large\frac{4}{9}$

  = $\Large\frac{8}{27}$
  .

Viết một bình luận