tính tỉ khối hơi của khí SO2 và O2 có tỉ lệ nSO2: nO2 =1:3 đối với khí O2

Photo of author

By Natalia

tính tỉ khối hơi của khí SO2 và O2 có tỉ lệ nSO2: nO2 =1:3 đối với khí O2

0 bình luận về “tính tỉ khối hơi của khí SO2 và O2 có tỉ lệ nSO2: nO2 =1:3 đối với khí O2”

 1. Đáp án:

  Giả sử có 1 mol $SO_2\to$ có 3 mol $O_2$
  Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp:

  \[\overline{M_X}=\dfrac{1.64+3.32}{1+3}=40(g/mol)\]

  \[\to d_{X/O_2}=\dfrac{\overline{M_X}}{32}=\dfrac{40}{32}=1,25\]

   

Viết một bình luận