Tổ chức , cư dân m, kinh tếtrong lãnh địa và thành thị phong kiến châu âu là gì

Photo of author

By Kylie

Tổ chức , cư dân m, kinh tếtrong lãnh địa và thành thị phong kiến châu âu là gì

0 bình luận về “Tổ chức , cư dân m, kinh tếtrong lãnh địa và thành thị phong kiến châu âu là gì”

 1. + kinh tế: tự túc, tự cấp

  + hình thức sản xuất: nông nghiệp, thợ thủ công

  + Xã hội: lãnh chúa, nông nô

  TTTĐ:

  + kinh tế: trao đổi mua bán hàng hoá

  + hình thức sản xuất: thủ công nghiệp, thương nghiệp

  + Xã hội thợ thủ công, thương nhân

 2. * Lãnh địa phong kiến

  – Tổ chức gồm: đất đai, nhà cửa, dinh thử, chuồng trại,…..

  – Đời sống: + Lãnh chúa: sung sướng

  + Nông nô: sản xuất trên đất đai của lãnh chúa và phải nộp tô thuế

  -Nền tảng kinh tế: khép kín, tự cung, tự cấp

  *Thành thị phong kiến Châu Âu:

  -Tổ chức: cửa hàng, cửa hiệu, xưởng sản xuất thủ công.

  -Đặc điểm kinh tế: sản xuất và buôn bán.

  -Con người: thợ thủ công và thương nhân

  -Vai trò: thúc đẩy sự phát triển của xã hội phong kiến Châu Âu

Viết một bình luận