Tổng số tuổi của hai mẹ con là 48 . Tính số tuổi của mỗi người . Biết rằng mẹ hơn con 30 tuổi . Mn giúp em với ạ

Photo of author

By Josie

Tổng số tuổi của hai mẹ con là 48 . Tính số tuổi của mỗi người . Biết rằng mẹ hơn con 30 tuổi . Mn giúp em với ạ
Leave a Comment