Trả lời cho mk câu này vs nha mn Phan tích tác động của địa hinh va khí hậu đến sông ngòi nước ta

Photo of author

By Genesis

Trả lời cho mk câu này vs nha mn
Phan tích tác động của địa hinh va khí hậu đến sông ngòi nước ta

0 bình luận về “Trả lời cho mk câu này vs nha mn Phan tích tác động của địa hinh va khí hậu đến sông ngòi nước ta”

 1. Tác động của địa hình và khí hậu đến sông ngòi nước ta??

  * Tác động của địa hình 

  → Địa hình ở nước ta có nhiều đồi nước, xen kẽ bồn địa và thung lũng dẫn đến địa hình bị chia cắt → hình thành nên sông ngòi.

  → Địa hình núi cao ăn sát ra biển → Các con sông ở đây chủ yếu có địa hình ngắn và dốc.

  *Tác động của khí hậu:

  → Lượng mưa lớn dẫn đến việc hình thành nên mạng lưới sông ngòi dày đặc

  → Mưa giúp cho sông ngòi mang nhiều phù sa.

  → Mưa nhiều theo mùa làm cho dòng chảy cũng phân theo mùa

  $#Dino.Team$
  $@Shun$~$Aqua$~

 2. a)Ảnh hưởng đến địa hình:

  +Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa làm cho quá trình phong hóa đất đá diễn ra mạnh, tạo nên lớp vỏ phong hóa dày, vụn bở.

  +Lượng mưa lớn tập trung theo mùa làm cho đất đai dễ bị xói mòn, quá trình xâm thực địa hình diễn ra mạnh; nước mưa hòa tan với đá vôi tạo nên dạng địa hình cácxtơ độc đáo với các hang động, suối cạn, thung khô.

  b)Ảnh hường đến sông ngòi:

  +Lượng mưa lớn làm cho quá trình cắt xẻ địa hình diễn ra mạnh nên nước ta có nhiều sông ngòi, sông nhiều nước.

  +Chế độ mưa theo mùa làm cho chế độ dòng chảy sông ngòi cũng diễn biến theo mùa, theo sát nhịp điệu mưa. Mùa lũ tương ứng với mùa mưa, mùa cạn tương ứng với mùa khô. Chế độ mưa thất thường làm cho chế độ dòng chảy sông ngòi cũng diễn biến thất thường.

  +Mưa lớn tập trung theo mùa làm cho quá trình xâm thực diễn ra mạnh ở vùng đồi núi nên sông ngòi giàu phù sa.

Viết một bình luận