mỗi loài được coi là một mắt xích trong chuỗi thức ăn, vừa tiêu thụ mắt xích phía trước , vừa bị mắt xích phía sau tiêu thụ, vậy thực vật và vsv phân

By Melanie

mỗi loài được coi là một mắt xích trong chuỗi thức ăn, vừa tiêu thụ mắt xích phía trước , vừa bị mắt xích phía sau tiêu thụ, vậy thực vật và vsv phân giải có được xem là mắt xích hay không?
nếu có tại sao trong lưới thức ăn lại không được xem là mắt xích chung của nhiều chuỗi thức ăn nhất?

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận