Triệu Đà là người Việt hay trung quốc chứng minh

Photo of author

By Ariana

Triệu Đà là người Việt hay trung quốc chứng minh

0 bình luận về “Triệu Đà là người Việt hay trung quốc chứng minh”

  1. Triệu Đà là người Trung Quốc vì Sử ký Tư Mã Thiên chép: Vua Nam Việt họ Triệu tên là Đà người huyện Chân Định, trước làm quan úy. Thông tin thư tịch chỉ có vậy, thế mà không biết căn cứ vào đâu sách vở lại chú thích huyện Chân Định đời Tần “nay là” huyện Chính Định, Hà Bắc, Trung Quốc (?). Triệu Đà bị biến thành người nước Triệu thời Chiến Quốc, quê gốc Hà Bắc.

Viết một bình luận