trình bày các thành tựu của liên xô từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ 20 ? theo em vì sao liên xô đạt được những thành tựu như vậy ?

Photo of author

By Alexandra

trình bày các thành tựu của liên xô từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ 20 ? theo em vì sao liên xô đạt được những thành tựu như vậy ?

0 bình luận về “trình bày các thành tựu của liên xô từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ 20 ? theo em vì sao liên xô đạt được những thành tựu như vậy ?”

 1. -Các thành tựu:

  + Sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm tăng 9,6%. Liên Xô đã trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới sau Mĩ, chiếm khoảng 20% sản lượng công nghiệp của toàn thế giới.

  + Khoa học-kĩ thuật:

  – Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.

  – Năm 1961, Liên Xô phóng con tàu “Phương Đông” đưa nhà du hành vũ trụ Gagarin lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất.

 2. -Các thành tựu:

  + Sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm tăng 9,6%. Liên Xô đã trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới sau Mĩ, chiếm khoảng 20% sản lượng công nghiệp của toàn thế giới.

  + Khoa học-kĩ thuật:

  – Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.

  – Năm 1961, Liên Xô phóng con tàu “Phương Đông” đưa nhà du hành vũ trụ Gagarin lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất.

Viết một bình luận