Trình bày diễn biến, kết quả trận Quang Trung đại phá quân Thanh năm 1789? Chỉ ra những nết độc đáo về nghệ thuật quân sự của cuộc kháng chiến chống q

Photo of author

By Athena

Trình bày diễn biến, kết quả trận Quang Trung đại phá quân Thanh năm 1789?
Chỉ ra những nết độc đáo về nghệ thuật quân sự của cuộc kháng chiến chống quân Thanh?
Leave a Comment