Trình bày những chuyển biến về kinh tế, văn hoá, xã hội ở nước ta trong thời kỳ Bắc thuộc? Nguyên nhân chủ yếu của sự chuyển biến ấy là gì?

By Harper

Trình bày những chuyển biến về kinh tế, văn hoá, xã hội ở nước ta trong thời kỳ Bắc thuộc? Nguyên nhân chủ yếu của sự chuyển biến ấy là gì?

0 bình luận về “Trình bày những chuyển biến về kinh tế, văn hoá, xã hội ở nước ta trong thời kỳ Bắc thuộc? Nguyên nhân chủ yếu của sự chuyển biến ấy là gì?”

 1. Những chuyển biến về kinh tế, văn hoá, xã hội ở nước ta trong thời kỳ Bắc thuộc

  -Về kinh tế:

  + Trong nông nghiệp,do sự phát triển của công cụ lao động bằng sắt… nên năng suất lúa tăng…

  + Thủ công nghiệp có sự chuyển biến đáng kể: Bên cạnh sự phát triển của các nghề thủ công cũ, một số nghề thủ công mới đã được du nhập vào nước ta như làm giấy, làm thủy tinh….

  -Về văn hóa:

  + Nhân dân ta vẫn bảo tồn được các phong tục, tập quán cổ truyền như thờ cúng tổ tiên, ăn trầu, tôn trọng phụ nữ….Bản sắc văn hóa dân tộc được giữ vững.

  + Bên cạnh đó, nhân dân ta đã tiếp thu có chọn lọc và “Việt hóa” những yếu tố tích cực của văn hóa Trung Hoa… làm phong phú thêm bản sắc văn hóa Việt.

  -Về xã hội:

  + Xã hội phân hóa mạnh mẽ (giai cấp địa chủ được hình thành, nông dân công xã bị bần cùng hóa…), tạo điền đề cho xá hội phong kiến ra đời. Mâu thuẫn dân tộc phát triển và mâu thuẫn giai cấp hình thành…

  + Phong kiến phương Bắc không thể cai trị tới các làng xóm của người Việt, nơi đây trở thành điểm xuất phát của các cuộc đấu tranh giành độc lập.

  Nguyên nhân chủ yếu của sự chuyển biến trên:

  -Do tinh thần yêu nước, đoàn kết của nhân dân ta….

  -Do tinh thần tự tôn dân tộc, ý chí tự lực tự cường…..

  Trả lời
 2. Về kinh tế:

  – Nông nghiệp:

  + Công cụ bằng sắt ngày càng được sử dụng phổ biến trong sản xuất nông nghiệp cũng như đời sống.

  + Công cuộc khai hoang, mở rộng diện tích trồng trọt được đẩy mạnh.

  + Các công trình thủy lợi được xây dựng.

  ⟹ Năng suất cây trồng tăng hơn trước.

  – Thủ công nghiệp, thương mại:

  + Kĩ thuật rèn sắt phát triển.

  + Việc khai thác vàng, bạc, châu ngọc trong nhân dân được đẩy mạnh, đồ trang sức được gia công tinh tế.

  + Xuất hiện một số nghề thủ công mới: làm giấy, làm thủy tinh,…

  + Nhiều tuyến đường giao thông được hình thành phục vụ mục đích giao lưu, buôn bán.

  * Về văn hóa, xã hội:

  – Nhân dân ta biết tiếp nhận và “Việt hoá” những yếu tố tích cực của nền văn hoá Trung Hoa như ngôn ngữ, văn tự.

  – Mâu thuẫn bao trùm trong xã hội là mâu thuẫn giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ phương Bắc.

  * Nguyên nhân của sự chuyển biến: là do các chính sách cai trị, bóc lột của chính quyền đô hộ đối với nhân dân ta.

  Trả lời

Viết một bình luận