Dựa vào những tính chất hóa học của bazơ đã học. Hãy nêu tính chất hóa học của NaOH hãy nhận biết các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học: NaOH, B

By Jasmine

Dựa vào những tính chất hóa học của bazơ đã học. Hãy nêu tính chất hóa học của NaOH
hãy nhận biết các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học: NaOH, BaCl2, HCl, H2SO4

0 bình luận về “Dựa vào những tính chất hóa học của bazơ đã học. Hãy nêu tính chất hóa học của NaOH hãy nhận biết các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học: NaOH, B”

 1. NaOH là 1 bazơ mạnh,

  +tác dụng đc vs axit

  +tác dụng đc vs oxit axit 

  +t/d vs muối sau p/ư có kết tủa hay bay hơi

  nhận biết :cho quỳ tím vào mẫu thử của mỗi loại nhận đc NaOH do đổi màu xanh và BaCl2 do ko đổi màu. còn 1 nhóm đổi màu đỏ thì giữ lại. rồi cho vào BaCl2 vừa nhận bik đc vào mẫu thử thì nhận ra axit H2SO4 do đổi màu xanh dương của muối BaSO4. còn lại là HCl.

  Trả lời
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Tính chất hóa học:

  – Làm quỳ tím hóa xanh, phenolphtalein hóa đỏ

  – Tác dụng vs oxit axit:

  2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O

  – Tác dụng vs axit:

  NaOH+HCl=NaCl+H2O

  – Tác dụng vs muối:

  2NaOH+FeCl2=2NaCl+Fe(OH)2

  – Ngoài ra NaOH có thể tác dụng dc vs Al. Al2O3, Al(OH)3

  2NaOH+2Al+2H2O=2NaAlO2+3H2

  2NaOH+Al2O3=2NaAlO2+H2O

  NaOH+Al(OH)3=NaAlO2+H2O

  Nhận biết:

  *LẤy mỗi chất 1 ít lm mẫu thử:

  – Cho quỳ tím vào 4 mẫu:

  + Quỳ tím hóa xanh ->NaOH

  + Quỳ tím hóa đỏ->HCl, H2SO4

  + Ko đổi màu quỳ tím:BaCl2

  – Cho BaCl2 vào 2 mẫu thử: HCl, H2SO4

  +Tạo kết tủa trắng:H2SO4

  + KO hiện tượng: HCl

  BaCl2+H2SO4=BaSO4↓+HCl

  Trả lời

Viết một bình luận