Trình bày vai trò của quả và hạt đối với đời sống con người .có mấy loại quả nêu đặc điểm từng loại .lấy VD

Photo of author

By Isabelle

Trình bày vai trò của quả và hạt đối với đời sống con người .có mấy loại quả nêu đặc điểm từng loại .lấy VD

0 bình luận về “Trình bày vai trò của quả và hạt đối với đời sống con người .có mấy loại quả nêu đặc điểm từng loại .lấy VD”

 1. Đáp án:

  * Vai trò của quả và hạt đối với đời sống con người 

  – Mang lại nguồn giống cây trồng phong phú có giá trị kinh tế cao 

  – Cung cấp nguồn thức ăn cho con người 

  – Cung cấp nguồn hoa quả , chất xơ, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng như tinh bột, đường, vitamin, khoáng chất… và các chất có hoạt tính dùng trong y dược

  * Có 2 loại quả chính đó là: quả khô và quả thịt

  – Quả khô: khi chín thì vỏ khô, cứng và mỏng

  + Quả khô tự nẻ: khi chín thì vỏ quả tự nứt ra và giúp phát tán hạt.

  VD: quả bông, quả đỗ,…

  + Quả khô không nẻ thì khi chín vỏ không tự nứt ra

  VD: quả thì là, quả chò,…

  – Quả thịt gồm 2 loại: quả mọng và quả hạch

  + Quả mọng: là quả gồm toàn thịt, khi dùng dao cắt ngang quả thì cắt dễ dàng.

  VD: Cà chua, cam, chanh,…

  + Quả hạch là bên trong quả có hạch cứng bao bọc lấy hạt

  VD: Quả đào, quả mơ,…

  #Chúc bạn học tốt+camon+CTLTN+vote 5sao

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  – Qủa giúp thực vật sinh ra thế hệ mới, gia tăng số lượng của loài, duy trì nòi giống, phát tán . Qủa còn giúp bảo vệ hạt bên trong, bảo vệ phôi của cây.

  – Đối vối con người: quả cung cấp nhiều chất như tinh bột, vitamin, khoáng chất, … và các chất có hoạt tính dùng trong y dược.

  Có 2 loại quả chính là quả khô và quả thịt.

  – Quả khô: khi chín thì vỏ khô, cứng và mỏng

  + Quả khô gồm 2 loại: quả khô tự nẻ và quả khô không nẻ.

  _ Quả khô tự nẻ khi chín thì vỏ quả tự nứt ra: giúp phát tán hạt.

  Vd : quả bông, quả đỗ,…

  _ Quả khô không nẻ khi chín vỏ không tự nứt ra.

  Vd : quả thì là, quả chò,…

  – Quả thịt: khi chín mềm, vò dày chứa thịt quả bên trong.

  + Quả thịt gồm 2 loại: quả mọng và quả hạch.

  _ Quả mọng: quả gồm toàn thịt, khi dùng dao cắt ngang quả thì cắt dễ dàng.

  Vd : cà chua, cam,…

  _ Quả hạch: bên trong quả có hạch cứng bao bọc lấy hạt

  Vd : quả đào, mơ,…

Viết một bình luận