Trời lạnh,nhiệt độ thấp .Cây cần gì nhiều nhất?

Photo of author

By Mackenzie

Trời lạnh,nhiệt độ thấp .Cây cần gì nhiều nhất?

0 bình luận về “Trời lạnh,nhiệt độ thấp .Cây cần gì nhiều nhất?”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Tăng cường độ ẩm 

  Giữ nhiệt độ

  Cho cây hấp thụ ánh nắng mặt trời

  Không cần bón phân

  Xin 5 sao

 2. Trời lạnh,nhiệt độ thấp .Cây cần được giữ nhiệt và hấp thụ ánh sáng mặt trời

Viết một bình luận