Trong bài Hành trình của bầy ong, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu có viết: Chắt trong vị ngọt mùi hương Thì thầm thay những con đường ong bay Trải qua mưa nắ

Photo of author

By Hailey

Trong bài Hành trình của bầy ong, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu có viết:
Chắt trong vị ngọt mùi hương
Thì thầm thay những con đường ong bay
Trải qua mưa nắng vơi đầy
Men trời đất đủ làm say đất trời
Bầy ong giữ hộ cho người
Những mùa hoa đã tàn phai tháng ngày.
Câu hỏi: Bạn hiểu nội dung bốn câu thơ đầu nói gì? Hai dòng thơ cuối giúp bạn cảm nhận được ý nghĩa gì sâu sắc và đẹp đẽ?
Leave a Comment