Trên một mảnh đất diện tích đất dùng để làm nhà là 80 m vuông. Diện tích đất còn lại nhiều hơn diện tích đất làm nhà là 240 m vuông. a) Tìm tỉ số phần

Photo of author

By Remi

Trên một mảnh đất diện tích đất dùng để làm nhà là 80 m vuông. Diện tích đất còn lại nhiều hơn diện tích đất làm nhà là 240 m vuông.
a) Tìm tỉ số phần trăm của diện tích đất làm nhà và diện tích đất còn lại
b) Diện tích đất còn lại bằng bao nhiêu % diện tích mảnh đất

0 bình luận về “Trên một mảnh đất diện tích đất dùng để làm nhà là 80 m vuông. Diện tích đất còn lại nhiều hơn diện tích đất làm nhà là 240 m vuông. a) Tìm tỉ số phần”

 1. Bạn tham khảo nhé

  a) Diện tích phần đất còn lại là : 

             80 + 240 = 320 (m²)

   Tỉ số phần trăm của diện tích đất làm nhà và diện tích đất còn lại là :

            80 ÷ 320 × 100 = 25 (%)

  b) Diện tích của mảnh đất đó là :

           320 + 80 = 400 (m²)

   Diện tích đất còn lại chiếm số phần trăm diện tích của mảnh đất đó là :

          320 ÷ 400 × 100 = 80 % 

                                     Đáp số : a) 25 %

                                                   b) 80 %

   

 2. Diện tích đất còn lại là :

    80+240= 320(m2)

  a) Tỉ số phần trăm của diện tích đất làm nhà và diện tích đất còn lại là :

    80 : 320 = 0,25= 25%

  b) Diện tích mảnh đất là :

         80+320= 400(m2)

    Tỉ số phần trăm của diện tích đất còn lại và diện tích mảnh đất là :

          320 l: 400 = 0,8 = 80%

  Đáp số :a) 25%

               b) 80%

Viết một bình luận