Trong dịp tổng kết năm học,GVCN muốn chia đều 128 vở,89 thước,160 bút bi vào các phần thưởng.Sau khi chia còn dư 13 vở,8 thước,10 bút.Tính xem có bao

Photo of author

By Athena

Trong dịp tổng kết năm học,GVCN muốn chia đều 128 vở,89 thước,160 bút bi vào các phần thưởng.Sau khi chia còn dư 13 vở,8 thước,10 bút.Tính xem có bao nhiêu phần thưởng.Mỗi phần thưởng có bao nhiêu mỗi loại?

0 bình luận về “Trong dịp tổng kết năm học,GVCN muốn chia đều 128 vở,89 thước,160 bút bi vào các phần thưởng.Sau khi chia còn dư 13 vở,8 thước,10 bút.Tính xem có bao”

 1. Số vở được chia là:

  $128-13=115$

  Số thước được chia là:

  $89-8=81$

  Số bút bi được chia là:

  $160-10=150$

  Ta có:

  $115=5.23$

  $81=3^4$

  $150=3.2.5^2$

  Vậy ƯCLN(115,81,160)=1

  Vậy chia được 1 phần thường gồm 115 quyển vở, 81 cây thước và 150 bút bi.

  Có thể đề sai nhưng cách làm giống bạn nhé,xin hay nhất ạ.

Viết một bình luận