Trong Đông -Xuân 1953-1954 quân đội ta đã mở những cuộc tấn công chiến lược nào?Em có nhận xét gì về các cuộc tiến công chiến lược đó?

By Arya

Trong Đông -Xuân 1953-1954 quân đội ta đã mở những cuộc tấn công chiến lược nào?Em có nhận xét gì về các cuộc tiến công chiến lược đó?

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận