Trong giai đoạn cuối thế kỷ XVIII – đầu thế kỷ XIX, hình thức đấu tranh chủ yếu của đội ngũ công nhân các nước Âu – Mĩ là 1. Mít tinh, bãi công 2. Đập

Photo of author

By Ayla

Trong giai đoạn cuối thế kỷ XVIII – đầu thế kỷ XIX, hình thức đấu tranh chủ yếu của đội ngũ công nhân các nước Âu – Mĩ là
1. Mít tinh, bãi công
2. Đập phá máy móc, tổng bãi công chính trị
3. Đập phá máy móc, đốt công xưởng
4. Khởi nghĩa vũ trang, tổng bãi công chính trị

0 bình luận về “Trong giai đoạn cuối thế kỷ XVIII – đầu thế kỷ XIX, hình thức đấu tranh chủ yếu của đội ngũ công nhân các nước Âu – Mĩ là 1. Mít tinh, bãi công 2. Đập”

Viết một bình luận