Trong hình vẽ sau, hai địa điểm A và B cách nhau 100 k m 100km . Một xe ô tô khởi hành từ B đến A với vận tốc 40 k m / h . Cùng lúc đó, một xe đạp đi

Photo of author

By Maya

Trong hình vẽ sau, hai địa điểm A và B cách nhau 100 k m 100km . Một xe ô tô khởi hành từ B đến A với vận tốc 40 k m / h . Cùng lúc đó, một xe đạp điện cũng khởi hành từ A trên đoạn đường vuông góc với AB với vận tốc 20 k m / h, sau 90p 2 xe cách nhau bao xa?
Viết một bình luận