Trong không khí đặt lần lượt 2 điện tóc q1=-q2=2*10-8 tại hai điểm A B với AB=4cm tìm cường độ đong điện H H cách A 2 cm cách b 6 cm

By Gianna

Trong không khí đặt lần lượt 2 điện tóc q1=-q2=2*10-8 tại hai điểm A B với AB=4cm tìm cường độ đong điện H H cách A 2 cm cách b 6 cm

0 bình luận về “Trong không khí đặt lần lượt 2 điện tóc q1=-q2=2*10-8 tại hai điểm A B với AB=4cm tìm cường độ đong điện H H cách A 2 cm cách b 6 cm”

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải: ecto cường độ dòng diện do q1 và q2 gây ra tại C: phương trùng với cạnh AC,BC

  b) lực điện từ tác dụng lên q3

  F3−→=F23−→+F13−→

  theo độ lớn

  F3=F23+F13+2.F23.F13.cosα−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−√

  ta có α=180−60=120

  r=0,03m

  F23=k.|q2.q3|ε.r2 =………N

  F13=k.|q1.q3|ε.r2=………..N

  ⇒F3=……….N

  Trả lời

Viết một bình luận