Trong mạch điều khiển tốc độ động cơ 1 phà, ta có chức năng: A. Điều chỉnh dòng điện B. Tạo ngưỡng để mở thông Ta, Đa C. Điều khiển điện áp trên quạt

Photo of author

By Gabriella

Trong mạch điều khiển tốc độ động cơ 1 phà, ta có chức năng:
A. Điều chỉnh dòng điện
B. Tạo ngưỡng để mở thông Ta, Đa
C. Điều khiển điện áp trên quạt
D. Hạn chế dòng điện
Leave a Comment