Trong phòng hoa có 1 bóng đèn 220v 75w và 1 quạt 220v 100w nếu mỗi tối sử dụng 4h thì 1 tháng hết bao nhiêu tiền biết 1 số điện là 1000 đ và hiệu điện

Photo of author

By Charlie

Trong phòng hoa có 1 bóng đèn 220v 75w và 1 quạt 220v 100w nếu mỗi tối sử dụng 4h thì 1 tháng hết bao nhiêu tiền biết 1 số điện là 1000 đ và hiệu điện thế lúc nào cũng là 220v

0 bình luận về “Trong phòng hoa có 1 bóng đèn 220v 75w và 1 quạt 220v 100w nếu mỗi tối sử dụng 4h thì 1 tháng hết bao nhiêu tiền biết 1 số điện là 1000 đ và hiệu điện”

 1. Đáp án: 21000 đồng

  Giải thích các bước giải: Đổi 75W = 0,075 kW; 100W = 0,1 kW

  Công tiêu thụ của bóng đèn và quạt là:

  (0,075 + 0,1).4 = 0,7 (kWh)

  Tiền điện đóng 1 tháng:

  0,7.30.1000 = 21000 (đồng)

Viết một bình luận