trong phòng thí nghiệm người ta điều chế oxi bằng cáchnhiệt phân KMnO4 hoặc KClO3. hỏi trường hợp nào thu nhiều thể tích khí oxi nhiều hơn? vì sao

Photo of author

By Ruby

trong phòng thí nghiệm người ta điều chế oxi bằng cáchnhiệt phân KMnO4 hoặc KClO3. hỏi trường hợp nào thu nhiều thể tích khí oxi nhiều hơn? vì sao

0 bình luận về “trong phòng thí nghiệm người ta điều chế oxi bằng cáchnhiệt phân KMnO4 hoặc KClO3. hỏi trường hợp nào thu nhiều thể tích khí oxi nhiều hơn? vì sao”

 1. Giải thích các bước giải:

  Giả sử có 100 gam mỗi chất.

  $2KMnO_4\xrightarrow{t^\circ} MnO_2+K_2MnO_4+O_2\ (1)$

  $2KClO_3\xrightarrow[MnO_2]{t^\circ} 2KCl+3O_2\ (2)$

  $n_{KMnO_4}=\dfrac{100}{158}\ (mol)$

  Theo PTHH $(1),$ ta có: $n_{O_2}=\dfrac 12.n_{KMnO_4}=\dfrac{25}{79}\ (mol)$

  $n_{KClO_3}=\dfrac{100}{122,5}\ (mol)$

  Theo PTHH $(2),$ ta có: $n_{O_2}=\dfrac 32.n_{KClO_3}=\dfrac{60}{49}\ (mol)$

  Nhận thấy: $\dfrac{25}{79}<\dfrac{60}{49}$

  $\Rightarrow$ Nhiệt phân $KClO_3$ thu được nhiều oxi hơn.

Viết một bình luận