Trung bình cộng của hai số lớn nhất có ba chữ số ,số lớn là số nhỏ nhất có 4 chữ số. Tìm số bé

Photo of author

By Savannah

Trung bình cộng của hai số lớn nhất có ba chữ số ,số lớn là số nhỏ nhất có 4 chữ số. Tìm số bé
Viết một bình luận