từ độ cao 10m , một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 10/ms , lấy g=10m/s2 . a) tìm độ cao cực đại của vật so với mặt đất b) ở vị trí nào

Photo of author

By Abigail

từ độ cao 10m , một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 10/ms , lấy g=10m/s2 .
a) tìm độ cao cực đại của vật so với mặt đất
b) ở vị trí nào thì Wđ=3Wt
c) xác định vận tốc của vật khi wđ=wt
giúp em vs ạ

0 bình luận về “từ độ cao 10m , một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 10/ms , lấy g=10m/s2 . a) tìm độ cao cực đại của vật so với mặt đất b) ở vị trí nào”

 1. Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.{h_{\max }} = 15m\\
  b.h = 3,75m\\
  c.v’ = 5\sqrt 6 m/s
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

   a.

  Cơ năng của vật là:

  \(W = mgh + \frac{1}{2}m{v^2} = m.10.10 + \frac{1}{2}.m{.10^2} = 150m(J)\)

  Bảo toàn cơ năng:

  \(\begin{array}{l}
  W = {W_{t\max }} = mg{h_{\max }}\\
  150m = m.10.{h_{\max }}\\
   \Rightarrow {h_{\max }} = 15m
  \end{array}\)

  b.

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  {W_d} = 3{W_t} \Rightarrow {W_t} = \frac{W}{4}\\
  mgh = \frac{{150m}}{4}\\
  10.h = 37,5\\
   \Rightarrow h = 3,75m
  \end{array}\)

  c.

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  {W_d}’ = {W_t}’ = \frac{{W’}}{2} = \frac{W}{2}\\
  \frac{1}{2}mv{‘^2} = \frac{{150m}}{2}\\
  \frac{1}{2}v{‘^2} = 75\\
   \Rightarrow v’ = 5\sqrt 6 m/s
  \end{array}\)

Viết một bình luận