Tuổi trẻ là đặc ân vô giá của tạo hóa ban cho bạn. Vô nghĩa của đời người là để tuổi xuân trôi qua trong vô vọng. (…) Người ta bảo, thời gian là vàn

Photo of author

By Ariana

Tuổi trẻ là đặc ân vô giá của tạo hóa ban cho bạn. Vô nghĩa của đời người là
để tuổi xuân trôi qua trong vô vọng. (…) Người ta bảo, thời gian là vàng bạc, nhưng
sử dụng đúng thời gian của tuổi trẻ là bảo bối của thành công. Tài năng thiên bẩm chỉ
là điểm khởi đầu, thành công của cuộc đời là mồ hôi, nước mắt và thậm chí là cuộc
sống. Nếu chỉ chăm chăm vào tán dương tài năng thiên bẩm thì chẳng khác nào chim
trời chỉ vỗ cánh mà chẳng bao giờ bay được lên cao. Mỗi ngày trôi qua rất nhanh. Bạn
đã dành thời gian cho những việc gì? Cho bạn bè, cho người yêu, cho đồng loại và cho
công việc? Và có bao giờ bạn rùng mình vì đã để thời gian trôi qua không lưu lại dấu
tích gì không?
Các bạn hãy xây dựng tầm nhìn rộng mở (…), biến tri thức của loài người, của
thời đại thành tri thức bản thân và cộng đồng, vận dụng vào hoạt động thực tiễn của
mình. Trước mắt là tích lũy tri thức khi còn ngồi trên ghế nhà trường để mai ngày khởi
nghiệp; tự mình xây dựng các chuẩn mực cho bản thân; nhận diện cái đúng, cái sai,
cái đáng làm và cái không nên làm. Trường đời là trường học vĩ đại nhất, nhưng để
thành công bạn cần có nền tảng về mọi mặt, thiếu nó không chỉ chông chênh mà có khi
vấp ngã.
(Trích Bài phát biểu của PGS.TS Nguyễn Văn Minh – Hiệu trưởng
Đại học Sư phạm Hà Nội nhân dịp kỷ niệm ngày 26/3/2016)
Câu 1 (1.0 điểm). Xác định phương thức biểu đạt chính và nội dung của đoạn trích
trên.
Câu 2 (1.0 điểm). Theo em, vì sao tác giả lại khẳng định: “Tuổi trẻ là đặc ân vô giá
của tạo hóa ban cho bạn.”?
Câu 3 (1.0 điểm). Xét theo mục đích nói, các câu văn sau thuộc kiểu câu nào? Nêu tác
dụng của việc sử dụng các kiểu câu đó?
Bạn đã dành thời gian cho những việc gì? Cho bạn bè, cho người yêu, cho đồng
loại và cho công việc? Và có bao giờ bạn rùng mình vì đã để thời gian trôi qua không
lưu lại dấu tích gì không?
Câu 4 (5.0 điểm). Trong đoạn trích trên, tác giả nói về nhiệm vụ của tuổi trẻ: “Trước
mắt là tích lũy tri thức khi còn ngồi trên ghế nhà trường để mai ngày khởi nghiệp; tự
mình xây dựng các chuẩn mực cho bản thân; nhận diện cái đúng, cái sai, cái đáng làm
và cái không nên làm”. Em hãy viết 01 bài văn nghị luận khoảng 02 trang A4 trình bày
quan điểm của em về sự cần thiết của việc tích lũy tri thức và tự mình xây dựng các
chuẩn mực cho bản thân đối với thế hệ trẻ trong thời đại ngày nay.
Câu 5 (2.0 điểm). Đọc lại bài văn nghị luận em vừa tạo lập để trả lời các câu hỏi sau:
a. Xác định 02 câu chủ đề trong 02 đoạn văn bất kì. Căn cứ vào vị trí của các câu
chủ đề hãy chỉ ra cách trình bày của mỗi đoạn văn (1.0 điểm).
b. Chỉ ra và nêu vai trò của 01 yếu tố tự sự mà em đã sử dụng. (1.0 điểm).
Leave a Comment