vạn lí trường thành là công trình kiến trúc ở nước nào thời cổ đại ? ( Trả lời đàng hoàng không là báo cáo đó )

Photo of author

By Aaliyah

vạn lí trường thành là công trình kiến trúc ở nước nào thời cổ đại ?
( Trả lời đàng hoàng không là báo cáo đó )

0 bình luận về “vạn lí trường thành là công trình kiến trúc ở nước nào thời cổ đại ? ( Trả lời đàng hoàng không là báo cáo đó )”

  1. Vạn Lý Trường Thành được xây khoảng năm 221 trước Công nguyên, tuy nhiên nguồn gốc của kỳ quan kiến trúc này từng được xây khoảng năm 500 năm trước Công Nguyên cũng bởi nhà Tần.

  2. Vạn lí trường thành là công trình kiến trúc nổi tiếng ở Trung Quốc.Được xây dựng và duy trì bởi nhiều triều đại trong khoảng 2000 năm từ thế kỷ 5 trước công nguyên.Nếu nói nước ở trong thời cổ đại thì Vạn lí trường thành được xây  bởi nhà Tần.

Viết một bình luận