Loại thức ăn nào được tiêu hóa ở dạ dày?

Photo of author

By Adalynn

Loại thức ăn nào được tiêu hóa ở dạ dày?

0 bình luận về “Loại thức ăn nào được tiêu hóa ở dạ dày?”

  1. Đáp án:

    Protein

    Giải thích các bước giải:

    Ở dạ dày diễn ra sự tiêu hóa protein nhờ enzyme pepsin tron dịch vị

Viết một bình luận