vật chuyển động trên 3 đoạn đường bằng nhau liên tiếp trước khi dừng lại tìm thời gian vật đi được trên 3 đoạn đường này biết thời gian chuyển động tr

By Audrey

vật chuyển động trên 3 đoạn đường bằng nhau liên tiếp trước khi dừng lại tìm thời gian vật đi được trên 3 đoạn đường này biết thời gian chuyển động trên đoạn 2 là 1s

0 bình luận về “vật chuyển động trên 3 đoạn đường bằng nhau liên tiếp trước khi dừng lại tìm thời gian vật đi được trên 3 đoạn đường này biết thời gian chuyển động tr”

Viết một bình luận