vẽ sơ đồ lắp đặt gồm: 2 cầu chì, 2 đèn sợi đốt,2 công tắc cực,1 ổ cắm 2 cực riêng

Photo of author

By Melanie

vẽ sơ đồ lắp đặt gồm: 2 cầu chì, 2 đèn sợi đốt,2 công tắc cực,1 ổ cắm 2 cực riêng
Leave a Comment