ví dụ về vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người

Photo of author

By Sadie

ví dụ về vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người

0 bình luận về “ví dụ về vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người”

  1. – Thực phẩm 

    – Thuốc chữa bệnh 

    – Quang hợp tạo ra ô xi

    – Thức ăn cho động vật

    – Xuất khẩu

Viết một bình luận