vì s chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa lại là cuộc cách mạng tư sản. nguyên nhân trực tiếp diễn ra cách mạng

By Claire

vì s chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa lại là cuộc cách mạng tư sản. nguyên nhân trực tiếp diễn ra cách mạng

0 bình luận về “vì s chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa lại là cuộc cách mạng tư sản. nguyên nhân trực tiếp diễn ra cách mạng”

 1. Trả lời:

  1. Tình hình các thuộc địa. Nguyên nhân của chiến tranh:

  Thời gian: đầu thế kỉ XVII đến đầu thế kỉ XVIII

  Nguyên nhân:

  + Kinh tế: tư bản chủ nghĩa phát triển ở 13 nước thuộc địa nhưng bị thực dân Anh kìm hãm.

  + Xã hội: 13 nước thuộc địa mâu thuẫn với thực dân Anh

  2. Kết quả và Ý nghĩa:

  – 1783, Anh thừa nhận nền độc lập của 13 nước thuộc địa.

  – Một quốc gia mới hình thành có tên Hợp Chúng Quốc Hoa Kì ( USA )

  Đây là cuộc cách mạng tư sản vì 13 nước thuộc địa bị thực dân Anh kìm hãm, bốc lột, đô hộ nên các tư sản nổi dậy cách mạng để dành lại nền độc lập và tự do cho mình.

  Cách mạng giải phóng 13 nước thuộc địa còn gọi là cách mạng giải phóng dân tộc.

  * đây là đáp án đã qua xét duyệt của cô mình nên bạn cứ yên tâm nha.

  Trả lời
 2. Là cuộc cách mạng tư sản ,góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mĩ La-tinh cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XX

  Trả lời

Viết một bình luận