Vì sao Ấn Độ được coi là một trong những trung tâm văn minh của nhân loại?

Photo of author

By Raelynn

Vì sao Ấn Độ được coi là một trong những trung tâm văn minh của nhân loại?

0 bình luận về “Vì sao Ấn Độ được coi là một trong những trung tâm văn minh của nhân loại?”

  1. là nơi xuất hiện của một trong những tôn giáo lớn và chữ viết đầu tiên đó, là chũ brami mà sau này đã hình thành nên chũ viết của nhiều quốc gia đông nam á, trong sách sử gọi là chữ ngạn. hình như là chữ tượng hình. và còn phát minh ra bảng chữ số ảrập nữa thì phải. nơi đây còn có nhiều công trình nghệ thuật bậc nhất của con người nữa, họ còn có đóng góp lớn về thiên văn, toán học, vật lí như thuyết nguyên tử

  2. Vì ấn độ có nề văn hóa phát triển cao, phong phú, toàn diện, ảnh hưởng ra bên ngoài trong đó có một số thành tựu vẫn còn được sử dụng đến ngày nay: đạo Phật, lăng Taj Mahna, chùa Ajanta, tính dc chính xác số pi, tính diện tích hình vuông, chữ nhật, tam giác, đa giác….

Viết một bình luận