Vì sao người lớn có thể bài tiết nước tiểu theo ý muốn? Ở trẻ nhỏ có hiện tượng tiểu đêm trong giấc ngủ (tè dầm)?

Photo of author

By Audrey

Vì sao người lớn có thể bài tiết nước tiểu theo ý muốn? Ở trẻ nhỏ có hiện tượng tiểu đêm trong giấc ngủ (tè dầm)?
Leave a Comment