Vì sao nhật bản phải quân phiệt hoá bộ máy nhà nước lịch sử 11 ạ

Photo of author

By Delilah

Vì sao nhật bản phải quân phiệt hoá bộ máy nhà nước lịch sử 11 ạ

0 bình luận về “Vì sao nhật bản phải quân phiệt hoá bộ máy nhà nước lịch sử 11 ạ”

  1. + Do có sẵn chế độ chuyên chế Thiên hoàng nên quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nuớc diễn ra thông qua sự chuyển đổi từ nền dân chủ tư sản đại nghị sang chế độ chuyên chế độc tài phát xít. Quá trình này kéo dài trong xuất thập kỉ 30.

Viết một bình luận