Vị trí nước đệm của Xiêm nghĩa là gì vậy ạ?

Photo of author

By Camila

Vị trí nước đệm của Xiêm nghĩa là gì vậy ạ?

0 bình luận về “Vị trí nước đệm của Xiêm nghĩa là gì vậy ạ?”

  1. từ 1858 -1893 đông dương là thuộc địa của pháp trong khi đó anh chiếm được ấn độ và miến điện .xiêm đứng trước nguy cơ xâm lược tuy nhiên anh – pháp là 2 nước đối đầu ở châu âu châu mĩ châu phi,… anh – pháp không muốn có sự va chạm với xiêm . sự mâu thuẫn của 2 quốc gia này trong vấn đề xiêm đã buộc pháp đi đến 1 đề nghị hòa giải để bảo đảm quyền lợi .như vậy xiêm biến thành vùng đệm của anh và pháp

  2. Từ 1858-1893, Đông Dương là thuộc địa của Pháp. Trong khi đó Anh chiếm được Ấn Độ và Miến Điện. Xiêm đứng trước nguy cơ bị xâm lược. Tuy nhiên, ANh-Pháp là 2 nước đối đầu ở Châu Âu, Châu Mĩ, Châu Phi…Anh và Pháp không muốn có sự va chạm ở Xiêm. Sự mâu thuẫn của 2 quốc gia này trong vấn đề Xiêm đã buộc Pháp đi đến một đề nghị hòa giải để đảm bảo quyền lợi. Như vậy Xiêm biến thành “vùng đệm” của Anh và Pháp.

Viết một bình luận