Viết 1 đoạn văn ngắn 5 câu sử dụng tương lai đơn hoặc tương lai gần hoặc hiện tại tiếp diễn nói về cuối tuần của em . Nhớ viết hẳn hoi nha

By Audrey

Viết 1 đoạn văn ngắn 5 câu sử dụng tương lai đơn hoặc tương lai gần hoặc hiện tại tiếp diễn nói về cuối tuần của em . Nhớ viết hẳn hoi nha

0 bình luận về “Viết 1 đoạn văn ngắn 5 câu sử dụng tương lai đơn hoặc tương lai gần hoặc hiện tại tiếp diễn nói về cuối tuần của em . Nhớ viết hẳn hoi nha”

  1. Today,my family  is resting because today is Sunday. My mother is going to the shop now. At the moment,my father is reading book. My sister is studying in her room. Ang me,i’m playing ches with my friend

    Trả lời

Viết một bình luận