Mua 1,5kg đường phải trả 45000 đồng .Mua 2,5 kg đường cùng loại phải trả : A.15000. B.270000. C.37500. D.375000.

By Vivian

Mua 1,5kg đường phải trả 45000 đồng .Mua 2,5 kg đường cùng loại phải trả :
A.15000. B.270000. C.37500. D.375000.

0 bình luận về “Mua 1,5kg đường phải trả 45000 đồng .Mua 2,5 kg đường cùng loại phải trả : A.15000. B.270000. C.37500. D.375000.”

 1. Mua 1,5kg đường phải trả 45000 đồng . Mua 2,5 kg đường cùng loại phải trả :

  A.15000 đ

  B. 270000 đ

  C. 37500 đ

  D. 37500 đ

  Đáp án khác không thuộc đáp án trên vì:

  Mua 2,5 kg đường cùng loại phải trả là : 45000 : 1,5 x 2,5 = 75000 (đồng)

  Trả lời
 2. `1kg` đường phải trả số tiền là : 

  `45000÷1,5=30000` `(đồng)`

  `2,5` kg đường phải trả số tiền là :

  `30000xx2,5=75000` `(đồng)`

  `⇒` Ko có đáp án thỏa mãn đề bài

  Xin hay nhất ! 

  Trả lời

Viết một bình luận