Viết 1 đoạn văn ngắn miêu tả chiến công thần tốc của vua Quang Trung từ tối 30 đến trưa mồng 5 năm Kĩ Dậu. ( không lấy lại trên mạng nha)

By Ariana

Viết 1 đoạn văn ngắn miêu tả chiến công thần tốc của vua Quang Trung từ tối 30 đến trưa mồng 5 năm Kĩ Dậu.
( không lấy lại trên mạng nha)
Viết một bình luận