Viết 1 đoạn văn ngắn miêu tả chiến công thần tốc của vua Quang Trung từ tối 30 đến trưa mồng 5 năm Kĩ Dậu. ( không lấy lại trên mạng nha)

Photo of author

By Ariana

Viết 1 đoạn văn ngắn miêu tả chiến công thần tốc của vua Quang Trung từ tối 30 đến trưa mồng 5 năm Kĩ Dậu.
( không lấy lại trên mạng nha)

0 bình luận về “Viết 1 đoạn văn ngắn miêu tả chiến công thần tốc của vua Quang Trung từ tối 30 đến trưa mồng 5 năm Kĩ Dậu. ( không lấy lại trên mạng nha)”

  1. Một trong những chiến thắng làm vẻ vang lịch sử chống ngoại xâm của nước ta là chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa của vua Quang Trung.  Tài dụng binh thần tốc chính là yếu tố quan trọng giúp đội quân Tây Sơn giành được thắng lợi. Hôm ấy nhằm này 25, tháng chạp, năm Mậu Thân năm 1778, vua Quang Trung trực tiếp xuất đại binh, cả đường thủy lẫn đường bộ cùng ra đi. Đến 30 tháng chạp, vua cho binh sĩ ăn tết sớm rồi chia binh ra làm năm đạo. Nhà vua bàn kín với các tướng sĩ rằng tối đến sẽ tiếp tục tiến ra Thăng Long và tuyên bố ngày mùng 7 năm mới sẽ vào kinh đô mở tiệc ăn mừng. Nửa đêm ngày mùng 3, tháng giêng năm Kỉ Dậu(1789), đội quân của người anh hùng áo vải đã tới làng hà hồi. Vua cho quân lính lặng lẽ bao vây kín rồi bắc loa truyền gọi. Tiếng quân lính luân phiên dạ ran vang vọng khắp không gian khiến quân giặc khiếp sợ.  Quân ta khí thế ngút trời, ai nấy đều quyết tâm cao độ tiến vào trận chiến sống mái với kẻ thù. Vua Quang Trung sừng sững ngồi trên voi chỉ huy trận đánh, tiếng vua vang rền như tiếng sấm khiến cho quân ta càng thêm vững vàng, xông tới mà đánh. Để rồi tướng giặc là Tôn Sĩ Nghị không kịp trở tay, nghe tin cấp báo sợ mất mật, cuống cuồng lên ngựa chạy về nước. Như vậy, đạo quân của vua Quang Trung sau 5 ngày đêm hành quân tốc lực đã quét sạch hơn ba mươi vạn quân Thanh ra khỏi bờ cõi nước ta, đánh dấu một cột mốc vàng son trong sử sách.

  2. Ngày 30 tháng chạp, đến núi Tam Điệp, vua mở tiệc khao quân. Sau đó, đúng ngày gióng trống khua chiêng lên đường ra Bắc. Ông dùng kế nghi binh bằng tiếng reo hò của tướng sĩ, sử dụng tấm ván chắn bằng tẩm nước….tiến thẳng vào chiếm Ngọc Hồi –Đống Đa.  Nửa đêm mồng 3, tới làng NGọc Hồi, vua cho quân vây kín làng rồi bắc loa truyền gọi tạo khí thế hùng hậu,  khiến cho địch rụng rời sợ hãi, liền xin ra hàng. Sau đó, vua ch ghép ván, tất thảy được 20 bức, bên ngoài lấy rơm dấp nước phủ kín, dàn trận thành hình chữ nhất. Mờ sáng ngày mùng 5, quân của vua đã tiến sát thành Ngọc Hồi. Quân Thanh đã dùng ống phun khói lửa ra, khói tỏa mù trời, nhưng trời lại nổi gió nam, quân Thanh lại tự làm hại mình. Nhà vua cưỡi voi, đội khăn vàng chỉ huy ba quân trong khói đạn mù trời, tiếng quân reo dậy đất. Khí thế quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của vua Quang Trung thật như chẻ tre, như từ trên trời rơi xuống,từ dưới đất chui lên, bbất ngờ làm quân giặc rụng rời sợ hãi xin hàng, tướng giặc phải thắt cổ tự tử.  Tôn Sĩ Nghị sợ mất mật, ngựa không kịp đóng yên, người không kịp mặc áo giáp, chuồn thẳng về biên giới phía Bắc khiến vua lê Chiêu Thống cũng phải chạy tháo thân. 

Viết một bình luận