Viết 1 đoạn văn về sở thích của mình (vẽ hoặc nấu ăn) bằng tiếng anh nhé ccau

By Aubrey

Viết 1 đoạn văn về sở thích của mình (vẽ hoặc nấu ăn) bằng tiếng anh nhé ccau

0 bình luận về “Viết 1 đoạn văn về sở thích của mình (vẽ hoặc nấu ăn) bằng tiếng anh nhé ccau”

 1. I very very love draw. I guess my life would be less colorful without drawing.My inspiration when drawing is the surrounding things.When I am blue I cheer myself up by drawing something so that I can make myself happy.Everything will be very tedious when I do not have any paper or pen or brush to draw.We needn’t hesitate. Just draw and do what you like. Fighting!!

  Tôi rất thích vẽ. Tôi đoán cuộc sống của tôi sẽ bớt màu sắc hơn nếu không có những bức vẽ. Cảm hứng của tôi khi vẽ là những thứ xung quanh. Khi tôi có màu xanh, tôi tự vui lên bằng cách vẽ một cái gì đó để tôi có thể tự làm cho mình vui. Mọi thứ sẽ rất tẻ nhạt khi tôi không có bất kỳ thứ gì. Giấy hoặc bút hoặc cọ để vẽ. Chúng ta không cần do dự. Chỉ cần vẽ và làm những gì bạn thích. Cố lên!!!

  Trả lời
 2. Cooking is my favorite hobby. My grandmother taught me how to cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby. Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting and meaningful. I really love trying new food and cooking for my family. The feeling of making my family happy with my food is amazing. I often collect recipes from my mother and my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook. I hope I will become a good chef and have my own cookery book in the future.
  Dịch 
  Nấu ăn là sở thích yêu thích của tôi. Bà tôi đã dạy tôi cách nấu món ăn đầu tiên khi tôi lên 8 tuổi. Gia đình tôi rất thích món ăn này, đó là khi tôi bắt đầu sở thích này. Có người nói nấu ăn mất thời gian nhưng tôi thấy sở thích này rất thú vị và ý nghĩa. Tôi thực sự thích thử những món ăn mới và nấu ăn cho gia đình mình. Cảm giác làm cho gia đình hạnh phúc với món ăn của tôi thật tuyệt vời. Tôi thường thu thập các công thức nấu ăn từ mẹ tôi và bà tôi. Đôi khi tôi cũng lấy công thức nấu ăn từ internet. Sau đó, tôi viết chúng vào một cuốn sổ. Tôi hy vọng mình sẽ trở thành một đầu bếp giỏi và có cuốn sách dạy nấu ăn của riêng mình trong tương lai.
  Chúc bạn học tốt

  Trả lời

Viết một bình luận