Viết 5 câu ca dao về cây chuối P/S : cấm search mạng zì tui search banh cái Google rr :))

Photo of author

By Autumn

Viết 5 câu ca dao về cây chuối
P/S : cấm search mạng zì tui search banh cái Google rr :))

0 bình luận về “Viết 5 câu ca dao về cây chuối P/S : cấm search mạng zì tui search banh cái Google rr :))”

 1. 1.Chuộng chuối, chuối lại cao tàu.

  2.Trẻ trồng na,
  Già trồng chuối

  3.Trách ai trồng chuối dưới bàu
  Trái ăn, lá rọc, bỏ tàu xác xơ

  4.Chị em như chuối nhiều tàu
  Tấm lành che tấm rách, đừng nói nhau nặng lời

  5.Công anh trồng chuối lên bàu
  Lá thời ai rọc, bỏ tàu bơ vơ
  Công anh đắp đập be bờ
  Để ai tháo nước làm lờ anh trôi

Viết một bình luận