Viết công thức tính : DT hình chữ nhật : CV ……………………. : DT hình vuông: CV ………………..: DT hình tam giác:

Photo of author

By Charlie

Viết công thức tính :
DT hình chữ nhật :
CV ……………………. :
DT hình vuông:
CV ………………..:
DT hình tam giác:
Leave a Comment