Viết đoạn văn dựa theo câu hỏi sau: (k10dòng) Bắc Cực là nơi như thế nào? Lạnh là gì ? (Nghị luận xã hội)

Photo of author

By Lyla

Viết đoạn văn dựa theo câu hỏi sau: (k10dòng)
Bắc Cực là nơi như thế nào?
Lạnh là gì ?
(Nghị luận xã hội)
Leave a Comment